Organizare

Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1366/27.12.2001, prin comasarea Institutului de Filosofie cu Institutul de Psihologie „Mihai Ralea” si este succesor de drept al celor două institute. 

 

In prezent, in cadrul Institutului funcţionează doua departamente de cercetare:  

 

 

 

Activitatea de cercetare în cadrul Departamentului de Psihologie este organizată în trei laboratoare de cercetare psihologică: 

 • Laboratorul de Psihologia dezvoltării şi cross-culturală 
 • Laboratorul de Psihologie socială şi a personalităţii
 • Laboratorul de Ergonomie cognitivă şi comportament organizaţional
 
Departamentul de Psihologie asigură publicarea a două reviste ştiinţifice: 
 

 

 Repere istorice și legislative

 

Institutul de Psihologie a fost înfiinţat ca unitate de cercetare independentă în cadrul Academiei Române la 1 octombrie 1956. Primul director și fondator al Institutului este profesorul Mihai Ralea 

  •  Din anul 1978, Institutul de Psihologie a funcţionat în cadrul Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice al Ministerului Învăţământului,  fiind desfiintat in anul 1982 ca urmare a scandalului meditaţiei transcedentale.
  • În anul 1990, Institutul de Psihologie a fost reînfiinţat ca unitate de cercetare în subordinea Ministerului Educaţiei, prin HG 116/7.II.1990. În acelaşi an, instituţia a revenit în cadrul Academiei Române, în baza HG 209/3.III.1990. A devenit Institutul de Psihologie „Mihai Ralea” în baza HG 503/18.VIII.1998.

Institutul de Filosofie a fost înfiinţat în anul 1953 ca unitate de cercetare independentă în cadrul Academiei Române.

  • În 1970, Institutul de Filosofie a trecut în subordinea Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, iar din anul 1975 a funcţionat în cadrul Universităţii din Bucureşti.
  • În 1990, prin HG 209/3.III.1990, Institutul de Filosofie a revenit în subordinea Academiei Române.