Biblioteca

Fondul de carte Psihologie 

La finele anului 2011, fondul de carte aparţinător Bibliotecii Departamentului de Psihologie însuma peste 2.600 de titluri de carte şi peste 1.657 de titluri de reviste, în cursul anului realizându-se o creştere a fondului cu 19 unităţi bibliografice primite ca donaţie. De asemenea, în bibliotecă pot fi consultate 27 teze de doctorat şi peste 150 de referate şi rapoarte de cercetare. 

Colectii de reviste:

 • Developmentall Psychology (1970 – 1973)
 • The Journal of Social Psychology (1967 – 1975)
 • Child development (1967 – 1976)
 • British Journal of Educational Psychology (1971 – 1980)
 • The American Journal of Clinical Hypnosis (1962 – 1975)
 • Journal of Counceling Psychology (1976 – 1981)
 • The American Journal of Psychology (1969 – 1975)
 • Revue de Psychologie Apliquee (1968 – 1981)
 • Revista de Psihologie (1955 – in prezent)
 • Revue romaine des sciences sociales serie de psychologie (1977 – 1995)
 • Revue de Psychologie (1991 – 1996)
 • Journal of Social and Clinical Psychology (1973 – 1983)
 • Journal of Personality and Social Psychology (1973 – 1987)
 • American Psychologist (1983 – 1989)
 • Personality and Social Psychology Bulletin (1978 – 1987)
 • Psychological Abstracts (1980 – 1992)
 • The Journal of Transpersonal Psychology (1972 – 1981)
 • Le Travail Humain (1995 – 2012)
 • Journal of Educational Psychology (1996 – 2005)

De asemenea, pot fi consultate titluri de carte de referinta pentru domeniu, începand cu:

 • Wilhelm Wundt, 1908, Grüdzuge der Psychologischen Psichologie.

Cea mai veche carte din Bibliotecă este:

 •  Herbert Spencer, 1881, Principles de sociologie.

 

Folosirea bibliotecii

Biblioteca este destinată să sprijine în primul rând activitatea ştiinţifică a cercetătorilor din Institut, nefiind o bibliotecă publică. Cu toate acestea, deşi dispune de un personal de deservire foarte redus (un bibliotecar), cu acordul conducerii Institutului, ea este deschisă cadrelor didactice universitare şi studenţilor, iar uneori, în mod excepţional, şi pentru alte persoane interesate să consulte fondul de carte al Institutului.
În anul 2011, Biblioteca Departamentului de Psihologie a fost cercetată de un număr de 51 de cititori. Dintre aceştia, 27 au provenit din mediul academic (cercetători, cadre didactice universitare etc.), 13 au fost studenţi la Facultatile de Psihologie din Bucuresti şi din ţară. Cei 51 de cititori au folosit un număr de 154 de cărţi şi reviste din fondul bibliotecii. Pe lângă cercetătorii români, fondul de carte al bibliotecii a fost investigat şi de unii cercetători din străinătate.
Pentru nevoile de informare ale cititorilor, biblioteca dispune de un catalog alfabetic pentru cărţi şi periodice, precum şi de un catalog tematic, care se află în lucru.
Prin intermediul bibliotecii se derulează schimburile externe de publicaţii ale Institutului (în special "Revista de Psihologie") cu peste 120 de institute de profil şi universităţi din străinătate.

Programul de lucru cu publicul al bibliotecii

Orarul bibliotecii:

Ziua

Dimineaţa

Luni

10:00 - 14:00

Miercuri

10:00 - 14:00

Vineri

10:00 - 14:00

 

Sala de lectură. Accesul la sala de lectură este permis în timpul programului bibliotecii. Sala de lectură dispune de 12 locuri.
Serviciul împrumut. Documentele necesare înscrierii sunt: un document de identitate valabil, legitimaţia provizorie sau paşaportul, şi o poză tip buletin sau paşaport.
Legitimaţia nu este transmisibilă, aceasta trebuind să fie prezentată la cererea personalului.
Se pot împrumuta câte două carţi, durata împrumutului fiind de 21 zile, cu posibilitatea prelungirii pentru alte 14 zile, cu condiţia ca publicaţia dorită să nu fi fost rezervată. Prelungirea perioadei de împrumut se poate face şi telefonic sau prin e-mail.

Date de contact

Departamentul de Psihologie - Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru"
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5 Bucureşti
Etaj 3, sala 3260
Telefon: 021.318.24.42
Bibliotecar: Petre Bunea