Conf. univ. dr. Ruxandra GHERGHINESCU


Curriculum vitae:  RO - PDF; EN - PDF

Lucrări şi Publicaţii:  (PDF) 


Psiholog, doctor în psihologie, cercetător ştiinţific la Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române și cadru didactic la Facultatea de Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti.

 

 

  • Autoare a lucrărilor:  Anotimpurile empatiei (2001), Introducere în psihologia cognitivă (2002), Empatia în cotidian (2002), Sinteze de psihologie socială (2006).
  • Coautoare a lucrărilor: Competenţa didactică. Perspectivă psihologică, (1999), Conflictul în adolescenţă (2007), Câmpul universitar. O cultura a provocărilor (2010).
  • Autoare a peste 40 de articole publicate în Revista de Psihologie a Academiei Române, Psihologia Azi, Ecologica Universitaria.