Category: Cercetatori
Last Updated on Wednesday, 02 July 2014 10:34


 Dr. Camelia POPA 


 Curriculum vitae:  RO - PDF ;   EN - PDF


Doctor în psihologie, cercetător ştiinţific la Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române, psiholog clinician și conferențiar universitar asociat. 

Este autoare sau coautoare a cinci cărți și a peste 50 de articole în reviste ISI, B sau BDI, capitole de cărți și rapoarte de cercetare.

Din lista de lucrări: