Opis de proceduri

Procesele şi activităţile desfăşurate în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" sunt reglementate prin 36 de regulamente, coduri şi proceduri. Din aceste acte normative interne, 15 proceduri vizează desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor financiar-contabile şi administrative.

Read more: Opis de proceduri

 

Managementul calităţii în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”

 

Implementarea sistemului propriu de management al calităţii, fundamentat pe îndeplinirea cerinţelor din standardul de referinţă  SR EN ISO 9001:2001, este o decizie strategică a Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”. 

Pilonii sistemului de management al calităţii au fost stabiliţi in data de 30 iunie 2010, 

Read more: Managementul calităţii în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin...

 

Obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

 

Obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat pe trepte de competenţă (respectiv CS, CS III, CS II, CS I), precum şi obţinerea statutului de asistent de cercetare asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” (IFP-AR) sunt reglementate prin Procedura Operaţională a Departamentelor de Cercetare cod PO-DC-01.

Procedura se aplică în cazul:

Read more: Obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi...