Category: Managementul calitatii
Last Updated on Friday, 27 January 2012 20:15

 

Obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

 

Obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat pe trepte de competenţă (respectiv CS, CS III, CS II, CS I), precum şi obţinerea statutului de asistent de cercetare asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” (IFP-AR) sunt reglementate prin Procedura Operaţională a Departamentelor de Cercetare cod PO-DC-01.

Procedura se aplică în cazul:

Procedura respectă:

Statutul de cercetător ştiinţific asociat şi statutul de asistent de cercetare asociat se conferă prin decizie a Directorului IFP AR, la propunerea Consiliului Ştiinţific, în condiţiile procedurii şi cu menţiunea expresă că dobândirea acestui statut nu implică obligaţii financiare pentru IFP AR.

Cercetătorii asociaţi pot fi însă plătiţi din granturi sau din servicii inovative pe care le contractează/prestează personal sau împreună cu echipe de cercetători ai IFP AR, din resursele extrabugetare ale unităţii ştiinţifice, dacă aceasta deţine astfel de resurse şi adoptă o decizie în sensul plăţii personalului asociat folosind aceste resurse

Statutul de asistent de cercetare asociat se conferă, la cerere, doctoranzilor IFP AR, pe parcursul desfăşurării activităţii doctorale. Statutul de asistent de cercetare asociat nu nu implică obligaţii financiare pentru IFP AR. Asistenţii de cercetare asociaţi pot fi însă plătiţi în regim extrabugetar, din granturi sau din servicii inovative pe care le contractează/prestează personal sau împreună cu echipe de cercetători ai IFP AR.

IFP AR oferă cercetătorilor asociaţi spaţiu de lucru şi acces la bibliotecile, laboratoarele şi publicaţile sale. Cercetătorul asociat şi asistentul de cercetare asociat au obligaţia ca în cadrul publicaţiilor cu relevanţă pentru statutul lor la IFP AR (articole şi cărţi) să menţioneze şi afilierea la IFP AR, pe lângă afilierea de bază.

Cercetătorii ştiinţifici asociaţi care au calitatea de conducători de doctorat răspund în solidar cu doctoranzii de asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor, ca şi de activitatea de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor.