Prof. univ. dr. Grigore Nicola

  • Conducător de doctorat 
  • Cercetător asociat - Departamentul de Psihologie


Curriculum vitae:  CV (RO) - PDF ; Lista lucrări:  LL (RO) - PDF


Volume publicate :

1. Gr. Nicola, Sisteme de orientare în activitatea de gândire. Studiul acţiunii într-un câmp problematic generativ, 1970, Bucureşti, Universitatea Bucureşti.

2. Gr. Nicola, Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ, 1981, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică.

3. Gr. Nicola, Mentor relationships and excellence in career, 1998, Athens, Georgia Studies of Creative Behavior (prefaţată de E.P.Torrance).

4. Gr. Nicola, Istoria Psihologiei, 2001 (ediţia I), 2002 (ediţia II), Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.

5. Gr. Nicola, Comunicare didactică şi creatologie, 2004, Braşov – Sibiu, Edit. Psihomedia.

6. Gr. Nicola, Mentoratul – un ambient pentru excelenţă, 2004, Braşov – Sibiu, Edit. Psihomedia.

7. Grigore Nicola, Bogdan Danciu (coord.), Tratat de Psihoecologie, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.