Consideraţii etice cu privire la desfăşurarea cercetărilor pe subiecţi umani

 

Consideraţii etice cu privire la desfăşurarea cercetărilor pe subiecţi umani  

 

Desfăşurarea cercetărilor pe subiecţi umani este reglementată, la nivelul Departamentului de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” (IFP AR), prin:

  • Codul etic şi profesional al personalului contractual al Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu – Motru” (Cod 1) şi
  • Regulamentul privind funcţionarea Comisiei de Etică (RE 3).

Codul etic şi profesional al personalului contractual al Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (modificată şi completată prin Legea 398/2006 şi prin O.G. nr. 28/2011); O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Legea 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 310; Statutul Academiei Române, publicat în MO din 14.09.2009; Codul etic al personalului contractual din aparatul de lucru propriu al Academiei Române, aprobat prin Decizie a Prezidiului Academiei Române şi înregistrat sub nr. 4044/27.X.2011, Legea psihologului 213/2004 şi Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

Cercetările pe subiecţi umani pot începe (conform art. 6.2. al Regulamentului privind funcţionarea Comisiei de Etică) numai după avizarea de către Comisia de Etică atât a consideraţiilor etice ale studiilor pe subiecţi umani, prezentate Comisiei de Etică de către coordonatorul studiului, cât şi a formularelor de consimţământ informat care urmează a fi distribuite subiecţilor cercetării şi/sau părinţilor/tutorilor legali acestora, în situaţia în care cercetarea vizează minori.

În ceea ce priveşte protecţia/confidenţialitatea datelor, sunt aplicabile Directiva 95/46/EC asupra protecţiei datelor personale şi Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.