Volume publicate în 2007

2007


amm

Ana Maria Marhan, Psihologia utilizării noilor tehnologii. Iaşi, Editura Institutului European, 2007, 143p.

Funcţionarea minţii umane implică o interdependenţă complexă între procesele mentale şi resursele tehnologice pe care omul le utilizează în rezolvarea sarcinilor de fiecare zi. Fără îndoială, studiul interacţiunii dintre om şi tehnologie ne oferă ocazii importante de a descoperi lucruri noi despre funcţionarea cognitivă. Înţelegerea cogniţiei „în lume", în mediul real al activităţii, caracterizat prin dinamism şi schimbare, implică mai mult decât o abordare a procesării informaţiei la nivel individual. Şi, dacă mintea umană este produsul sarcinilor pe care omul le realizează şi al resurselor pe care le exploatează, atunci înţelegerea acestei relaţii devine o cerinţă esenţială.


rochi2007Popovici, D.M., Marhan, A.M. (eds.), Interacţiune om-calculator 2007. Volumul de lucrări al celei de-a patra Conferinţe Naţionale de Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti: Editura MatrixRom, 2007, 242 p.

Interesul crescând al specialiştilor români în domeniul de frontieră al interacţiunii om-calculator este susţinut de originalitatea contribuţiilor prezentate în acest volum. Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator este forumul anual de prezentare şi dezbatere a rezultatelor şi experienţei în proiectarea, evaluarea şi implementarea sistemelor interactive. i în amănunt această problematică şi să o îmbogăţească prin rigurozitatea ştiinţifică cu un stil accesibil, lucrarea poate genderperspectiveMihai Ioan Micle, Aurora Liiceanu, Doina Săucan, The Romanian Research. In For a Gender Perspective within the Juvenile Justice System (Edited by E. Ciuffo, E. Colla, I. Mastropasqua, B. Roselletti). Roma, Carocci Editore, 2007.

Studiul propune specialiştilor un model personologic de evaluare a riscului de recidivă infracțională, mai cu seamă la minori. Printr-o abordarea holistică a criminalităţii, delincventul minor este analizat în relaţia cu mediul în care el trăieşte şi se dezvoltă. Este conturat un profil de personalitate al minorului delincvent, prin identificarea unei constelaţii de factori de risc specifici delincvenţei juvenile.Delia Stratilescu, Ruxandra Gherghinescu, Conflictul în adolescenţă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, ISBN: 973-27-1560-4, 143 p.

Cartea analizează conflictele din perioada adolescenţei, precum şi perceperea de către adolescenţi a evenimentelor nedrepte, în mediul familial şi şcolar. Autoarele îşi propun să prezinte cât mai în amănunt această problematică şi să o îmbogăţească prin cercetări experimentale proprii. Atât prin problematica prezentată cât şi prin modul de abordare, care îmbină rigurozitatea ştiinţifică cu un stil accesibil, lucrarea prezintă interes un numai pentru psihologi şi viitorii psihologi, ci şi pentru profesori şi părinţi.Mihaela Roco. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 2007.

Combinând viziunea ştiinţifică cu cea aplicativ-practică, lucrarea „Creativitate şi inteligenţă emoţională” abordează cele mai noi şi mai incitante aspecte legate de creativitate şi prezintă concluziile-sinteză ale cercetărilor desfăşurate în domeniu. Răspunsurile la câteva întrebări-cheie - „Ce relaţii există între creativitate şi complexele psihice ale persoanei?”, „Cum influenţează inteligenţa emoţională creativitatea?”, „Cât de creativi sintem?” - reprezintă rodul bogatei activităţi de cercetare ştiinţifică a autoarei.
Gheorghe Iosif, Psihologia fiabilităţii umane. Bucureşti, Editura Victor, 2007.

Lucrarea, concepută în şase capitole corelate,  vine să aducă informaţie în problematica vastă a fiabilităţii umane pentru cei interesaţi: psihologi preocupaţi de psihologia muncii, specialişti în ergonomie, în sistemele sociotehnice, în interacţiunea om-calculator, specialişti preocupaţi de domeniul erorii umane. Considerarea fiabilităţii sistemelor sociotehnice numai sub aspectul fiabilităţii tehnice este cu totul insuficientă pentru că autorul final al infiabilităţii sistemelor este omul în diferitele sale ipostaze (proiectant, constructor, operator de exploatare şi  mentenanţă).Adrian Neculau. Dinamica grupului şi a echipei. Iaşi, Polirom, 2007, 350p.

În viaţa socială si organizaţională, dar şi pe plan personal, grupul joacă un rol crucial: constituie cel mai important mediu de socializare şi integrare socială, iar prin intermediul său individului i se oferă securitate şi mijloace de afirmare şi valorizare. Lucrarea tratează o temă cu aplicaţii numeroase în arii din ce în ce mai diverse, de la gestiunea prin proiecte la mobilitatea inter- şi intraorganizaţională. 

Margareta Dincă, Dragoş Iliescu. Manual “Learning Style questionnaire”. Cluj-Napoca, Editura Test Central/Odiseea, 2007, 195p.