Volume publicate în 2009

2009


climatul_organizational

Mihai Ioan Micle. Climatul organizational, factor de progres în raportul motivaţie-performanţă. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 244 p.

Lucrarea analizează o tematică importantă, cu implicaţii teoretico-metodologice şi practice în  gestionarea resurselor umane. În plan teoretic sunt sintetizate într-un mod critic şi personal lucrările esenţiale care au în vedere relaţia ,,multiplă” dintre motivaţie, cultură sau climat organizaţional, satisfacţie şi performanţă. În plan metodologic, lucrarea propune un valoros instrument de evaluare a performanţelor profesionale, rezultat din cercetare, cu aplicabilitate în proiectarea sistemelor de evaluare periodică a performanţelor angajaţilor.

[ Cuprins ]  [ Rezumat ]  [ Abstract ]  [Resume ]


incalcarea legii ca stil de viata

Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, Mihai Ioan Micle. Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 272 p.

Lucrarea este deosebit de utilă atât studenţilor de la facultăţile de profil (asistenţă socială, psihologie, sociologie, drept), cât şi specialiştilor şi practicienilor din domeniu. Cartea, structurată în zece capitole interrelaţionate, debutează cu o introducere în care cei trei cercetători argumentează necesitatea studierii „unui fenomen care pare să nu poată fi diminuat în România, în ciuda unor măsuri luate în ultimii ani la nivelul justiţiei [...] şi a unor programe derulate de câteva organizaţii neguvernamentale cu referire la prevenirea violenţei în rândul tinerilor”.
cognitie si control

Alexandru D. Iordan. Cogniţie şi control. Bucureşti, Editura Universitară, 2009, 217 p.

Lucrarea tratează problema controlului cognitiv și a funcțiilor executive dintr-o perspectivă neurocognitivă. Având un caracter metacognitiv, supraordonat și realizând selectarea, integrarea și monitorizarea proceselor cognitive, funcțiile executive facilitează comportamentele adaptative, orientate spre scop, care permit subiecților să depășească pattern-uri de gândire și comportament automatizate și să rezolve situațiile inedite. subiecților să depășească pattern-uri de gândire și comportament automatizate și să rezolve situațiile inediteAurora Liiceanu. Prin perdea. Editura Polirom, Iaşi (312 p.), ISBN: 978-973-46-1524-7, 2009. 

Cartea recompune din fragmente o mare parte din viaţa autoarei, din perioada studiilor şi până în anii postdecembrişti. În prim plan se găsesc fiul acesteia, dar şi traseul profesional, cu interesante consideraţii referitoare la psihologie sau la maeştrii cu rol formator pe care i-a cunoscut. Sunt evocate, de asemenea, prietenele apropiate, cu momente faste sau mai puţin faste şi experienţe inedite precum „Suveica”, o fabrică de textile unde Aurora Liiceanu a fost angajată pe un post de muncitor necalificat după afacerea „Meditaţia transcendentală”.