Volume publicate în 2017

 

Sanatatea mintala

 

Sănătatea mintală cu tot ansamblul ei de probleme are o varietate de cauze şi ia forme care de care mai variate şi mai spectaculoase. Tratarea lor implică numeroase tipuri de intervenţie şi sprijin care trebuie oferite pe căi atent integrate şi coordonate. Preocuparea şi îngrijorarea pentru această problematică şi în ceea ce priveşte numărul din ce în ce mai mare al copiilor şi tinerilor care prezintă astfel de elemente de sănătate mintală, cresc în societatea noastră, respectiv în sistemul nostru educaţional. În fiecare zi, cadrele didactice, şi nu numai, văd elevi care se bat, elevi care se angajează în comportamente provocatoare sau care sunt retraşi și anxioşi. Aceste comportamente pot semnala probleme care interferează, influenţând negativ performanţa şcolară, funcţionarea lor socială. Dar nu sunt suficiente preocuparea şi îngrijorarea, trebuie dat semnalul de la cei care sunt diriguitori, răspunzând de destinele sistemului educaţional, că este nevoie de coordonarea eforturilor, aşa cum o fac multe ţări de vreme îndelungată, pentru a face din şcoală un loc sigur şi pentru ca toate privirile să fie aţintite spre nevoile elevilor, şi a celor aflaţi la graniţa riscului, dar şi a celor cu diverse probleme de sănătate mintală, asigurându-le o dezvoltare sănătoasă şi o stare de bine care să-i ajute să ajungă adulţi realizaţi, siguri pe ei şi fericiţi.

De vreme ce profesorii nu pot, şi nici nu ar trebui să o facă, să încerce să pună diagnostice pentru tulburările mintale, ei ar trebui să aibă un rol activ în: promovarea unei sănătăţi mintale pozitive în şcoală, identificarea elevilor care ar fi posibil să prezinte tulburări mintale, să facă legătura acestora cu serviciile corespunzătoare.

Nevoia de a include sănătatea mintală printre primele priorităţi pe agenda sănătăţii publice a fost din ce în ce mai recunoscută în Europa, de câteva decade. Această recunoaştere se bazează pe dovezile şi conştientizarea sporită a magnitudinii problemelor de sănătate mintală 8 în ţările europene: tulburările mintale sunt prevalente în Europa, impunând o povară majoră pe indivizi, societate şi economie. Sănătatea mintală este cauza cheie în ceea ce priveşte deprecierea capitalului uman productiv. Studiile europene privind sănătatea mintală au scos în evidenţă faptul că există costuri substanţiale asociate acesteia la locul de muncă (absenteism, câştiguri reduse ale celor afectaţi etc.). Sănătatea mintală şi starea de bine determină o gamă largă de influenţe în diferite sectoare, rezultând o coeziune îmbunătăţită, progres economic şi o dezvoltare sustenabilă, succes în Uniunea Europeană, dar şi pe alte continente. O Europă rezilientă are nevoie de cetăţeni rezilienţi.

Această lucrare de tip ghid a fost concepută de noi mai ales cu scopul de a-i ajuta pe profesori, consilierii şcolari şi chiar şi pe părinţi, legat de domeniul atât de sensibil şi de stufos al sănătăţii mintale şi al stării de bine, dar şi de a-i ajuta pe aceştia să înţeleagă necesitatea promovării sănătăţii mintale pentru toţi elevii. Recunoaştem rolul major al cadrelor didactice în identificarea şi recunoaşterea elevilor care ar putea prezenta riscul de a dezvolta o boală mintală şi încercăm să oferim informaţii suplimentare privind programele care îi pot ajuta. Am încercat să maximizăm oportunităţile de promovare a sănătăţii mintale în mediile şcolare prin oferirea de surse bibliografice din literatura în domeniu, analiza şi convergenţa practicilor folosite.

Coordonatorii

 

Volume publicate în 2016

 

FACTORI PERTURBATORI AI ADAPTĂRII LA ŞCOLARITATE. ANXIETATE ŞI STIL PARENTAL, Mihai Ioan Micle, Doinatefana Săucan (coordonatori).

 

Problematica lucrării – relaţia anxietate şi stil parental în contextul adaptării la mica şcolaritate, definită la convergenţa unui mare număr de vectori psihosociali şi pedagogici, a fost destul de puţin tratată în literatura românească de specialitate, iar atunci când a fost făcută, a fost prezentată trunchiat.

      Cei doi coordonatori, cercetători cu experienţă în domeniu din Departamentul de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, încearcă alcătuirea unui tablou conceptual şi faptic al unei tematici care a început să preocupe cercetarea românească din ultima vreme, atrăgând în acest demers cercetători şi cadre didactice universitare de la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, de la Universităţi din Iaşi, Bacău şi Bucureşti.

      Obiectivele declarate ale investigaţiilor întreprinse de autori într-un program bine fundamentat au fost: cunoaşterea dimensiunilor, formelor, cauzelor declanşării anxietăţii în copilărie şi adolescenţă, a stilurilor parentale şi a rolului lor major în ameliorarea sau/şi amplificarea acestor tulburări, a metodelor de reconciliere a anxietăţii şi adaptării la mediul şcolar prin medierea stilurilor parentale.

    Cele trei mari capitole ating, succesiv, aceste obiective, cu o tratare conceptuală şi faptică pe deplin convingătoare. În capitolul „Anxietatea la copii. Încadrare teoretică şi conceptuală”este abordată tulburarea anxioasă în copilărie, prin trecerea în revistă a numeroase teorii şi curente care lămuresc conceptul ca atare, natura sa, cauzele tulburărilor de anxietate din perioada copilăriei şi adolescenţei, precum şi aspecte legate de gestionarea acestora. Ţinând cont de diversitatea tipurilor de tulburări anxiogene, sunt tratate idei relevante pentru diversele lor forme, precum: tulburarea de anxietate de separare, fobia socială, tulburarea de anxietate generalizată, tulburarea de stres posttraumatic şi tulburarea obsesiv-compulsivă, fobia şcolară. Se arată în continuare că anxietatea declanşată în copilăria mică au o influenţă mai mică sau mai mare asupra modului în care funcţionează personalitatea ca întreg şi, de asemenea, aceste tulburări afectează adaptarea la mediul şcolar şi  antrenează de cele mai multe ori eşecul în ceea ce priveşte performanţa şcolară. Autorii scot în evidenţă faptul că relaţia statornicită între anxietate şi alte afecţiuni psihice poate fi mult mai bine înţeleasă dacă se are în vedere că fenomenul comorbidităţilor se manifestă de-a lungul timpului influenţând dinamica vieţii psihice. Din acest punct de vedere, se arată că, de-a lungul timpului, au fost impuse două construcţii semantice reprezentative: continuitate homotipică versus continuitate heterotipică (continuitatea homotipică reprezintă manifestarea în viitor a aceleiaşi constelaţii de tulburări, iar continuitatea heterotipică vizează apariţia de noi tulburări în viitor, corelate anxietăţii). Datele clinice şi rezultatele unor studii semnificative în domeniul comorbidităţilor asociate anxietăţii au confirmat de la un nivel moderat spre înalt manifestarea fenomenului continuităţii homotipice în cazul copiilor diagnosticaţi cu anxietate Nu numai că anxietatea din perioada copilăriei poate prezice anxietatea de mai târziu, dar există dovezi că aceasta poate fi un marker pentru alte probleme psihice ce pot apărea mai târziu. Cele mai multe studii transversale şi longitudinale realizate în domeniul comorbidităţilor anxietăţii au demonstrat faptul că acestea corelează frecvent, la vârsta maturităţii, cu apariţia şi manifestarea tulburărilor depresive.

 

PERSPECTIVE ASUPRA INTERFEŢEI MUNCĂ–FAMILIE. ÎNTRE CONFLICT ŞI ECHILIBRU
Prezentul volum este rodul muncii mai multor cadre didactice şi
cercetători şi a unei colaborări fructuoase între cercetători ai Departamentului de psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române şi cercetători/cadre didactice de la diverse universităţi („Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Braşov, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Spiru Haret”). Tematica, de altfel de mare actualitate, se circumscrie problematicii generoase referitoare la echilibrul şi conflictul dintre viaţa profesională şi viaţa familială, ocupând un loc important pe agenda Comisiei Europene şi a comunităţii
academice internaţionale. Rezultatele studiilor prezente aici pot servi cu siguranţă şi la orientarea politicilor care să aibă capacitatea de a îmbunătăţi, între altele, calitatea vieţii angajaţilor şi a familiilor lor, precum şi de a stimula creşterea eficacităţii operaţionale a organizaţiilor.
 
Obiectivele declarate ale investigaţiilor întreprinse de autori într-un
program bine fundamentat au fost între altele cunoaşterea dimensiunilor, formelor, cauzelor declanşării şi amplificării, metodelor de reconciliere a conflictelor muncă–familie, a efectelor negative ale conflictului muncă–familie, a rolului de gen în acest context specific, în vederea elaborării şi aplicării unor măsuri de prevenire şi intervenţie.
Volumul poate fi considerat un tratat prototip de elaborare axată pe o problematică majoră, structurată şi abordată metodologic, contextual şi aplicativ. Se regăsesc aici elemente de noutate privind un fenomen devenit din ce în ce mai frecvent în ultimii ani obiect de studiu pentru cercetări interesante şi provocatoare, ofertante în ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare viitoare ale cercetării în domeniu, abordări teoretice care apelează la o bibliografie inedită, amplă, nouă şi diversă.
Lucrarea noastră se adresează unui segment larg de cititori: cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi, specialişti în management, resurse umane, psihologie organizaţională, manageri aflaţi în fruntea unor organizaţii, fie ele private sau publice.

 

    

 

 

 

 

 

Volume publicate în 2014

 

Adela Magdalena Ciobanu, Camelia Popa (Eds.), Hypoactive sexual desire disorder. Impact on partners and repercussions on family life, Lambert Academic Publishing, Germany, 2014.

Această carte reprezintă rezultatul muncii intense a unui colectiv de autori. Coordonatorii lucrării sunt: dr. Adela Magdalena Ciobanu, medic primar psihiatru la Spitalul „Prof. Univ. Dr. Al Obregia” București și lector universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și dr. Camelia Popa, șef al Laboratorului de psihologie socială și a personalității al Departamentului de Psihologie al Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”. Din echipa de autori fac parte, alături de coordonatori, medicii psihiatri Aurelia Surdu, Isabela Baciu, Eliza Rădoi, Oana Jugravu, Mara Popovici și Viorel Bobocea.

Read more: Volume publicate în 2014

Volume publicate în 2013

Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu (coord.), Tulburarea depresivă - noi direcții de cercetare (Vol. 1), Editura Academiei Române, București, ISBN 978-973-27-2378-4, 2013. 

Cartea Tulburarea depresivă – noi direcţii de cercetare (Vol. I), aflată sub tipar, reprezintă o apariție editorială valoroasă pentru comunitatea psihologilor și a psihiatrilor din România, cu aplicabilitate în domeniul diagnosticării şi tratării tulburării depresive. Lucrarea este coordonată de către dr. în psihologie Camelia Popa, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, Departamentul de Psihologie şi dr. în ştiinţe medicale Adela Magdalena Ciobanu, medic primar psihiatru la Spitalul „Prof. Dr. Al. Obregia”, lector universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Autorii capitolelor sunt psihologi și medici psihiatri din România: dr. Camelia Popa, dr. Adela Magdalena Ciobanu, dr. Valentin Dinu, dr. Doina-Ștefana Săucan, dr. Mihai-Ioan Micle, dr. Viorel Robu, dr. Silvia Maria Trandafir, dr. Gabriela Florența Popescu, dr. Ioana Omer, psih. Andra Bolohan, psih. Georgeta Preda și psih. Bogdan Ionescu.

Read more: Volume publicate în 2013

Volume publicate în 2011

Aurora Liiceanu. Viaţa nu-i croită după calapod. Editura Polirom, Iaşi (224 p.), ISBN: 978-973-46-2072-2, 2011. 

Pornind de la întâmplări personale sau cunoscute de toată lumea, Aurora Liiceanu oferă o analiză subtilă a mecanismelor psihicului uman şi a unor fenomene şi comportamente tipice societăţii românesti actuale. Textele sale, adesea pline de umor, întotdeauna incitante, au subiecte dintre cele mai diverse, de la modernizarea satelor tradiţionale, dramele psihologice ale dezrădăcinaţilor şi degradarea societăţii, pâna la educaţia copiilor, superstiţiile moderne, faţa ascunsă a VIP-urilor, complicaţiile unor poveşti de dragoste şi nevoia obsedantă de admiraţie a multora dintre noi. 

Camelia Popa. Jurnalistul: personalitate şi profesie. Editura Universitară, Bucureşti (223p.) ISBN 978-606-591-205-2, 2011. 

Detestat şi deopotrivă adulat, uneori pentru acelaşi motiv – rosteşte adevăruri incomode – , dar cel mai adesea privit cu neutralitate de către semenii săi, jurnalistul reprezintă exponentul unei categorii profesionale eterogene, dificil de încadrat în tiparele profesiilor clasice. Privit când ca un boem fără leac, când ca un analist riguros, jurnalistul este, în cele din urmă, un „produs social” al timpului în care trăieşte, dar şi o individualitate bine conturată, cu un set de trăsături psihologice specifice care-i conferă succesul în profesie.

[ Cuprins ]  [ Rezumat ]


Volume publicate în 2010

 

2010


Ioan Mihai Micle, Doina Ştefana Săucan. Motivarea personalului: ghid pentru manageri. Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2010, 273 p.

Cea mai mare parte a conflictelor de muncă, ineficienţa sau chiar falimentul unor organizaţii au ca principală cauză un management defectuos al resurselor umane. Autorii cărţii oferă managerilor o abordare a problemelor de HR, din perspectiva specialistului în problematica psihologiei muncii, industriale și organizaţionale. Pornind de la afirmaţia psihologului Kurt Lewin "nimic nu este mai practic decât o bună teorie”, în această lucrare - ghid persoanele preocupate de problematica resurselor umane vor găsi informații utile, teorii, principii și modele pe care le pot  transpune în practică.

 

 


 

 
femeiAurora Liiceanu. Patru femei, patru poveşti. Editura Polirom, Iaşi (336 p.), ISBN : 978-973-46-1647-3, 2010. 
Volumul reuneşte patru biografii de femei exemplare, a căror existenţă a fost legată de artă şi care şi-au uimit contemporanii prin originalitate: Coco Chanel (1883-1971), Elisaveta Bagreana (1893-1991), poetă din Bulgaria, laureată a Premiului Nobel, Cecilia Cutescu-Storck (1879-1969), pictoriţă, prima femeie profesor într-o academie naţională de arte din Europa, şi Lee Miller (1907-1977), fotomodel devenit fotograf de razboi. Aşadar o franţuzoaică, o bulgaroaică, o româncă şi o americană, fiindcă tot trăim în epoca globalizării. Cele patru poveşti de viaţă reprezintă patru sindroame: al banilor (bogăţiei), al iubirii, al puterii şi al aventurii.
 

 
 
 

Margareta Dincă (coordonator). Câmpul universitar - O cultură a provocărilor. Editura Universitară, Bucureşti, 2010.

Ignorându-se cerinţele pieţii muncii şi ale integrării sociale în general, învăţământul universitar actual vizează în special un nivel de suprafaţă al reuşitei în carieră - informaţii în domeniu şi abordări teoretice şi training-uri de tip prelegeri. Aceste modalităţi de formare par neadaptative într-o societate în transformare, cu o evoluţie ce pare a fi haotică. Volumul propune o abordare nouă a conceptului de performanţă în locul clasicelor evaluări prin note şcolare, şi anume o discuţie a performanţei în termeni de adaptare la mediul academic.

 


 

Aurora Liiceanu. Rendez-vous cu lumea. Editura Polirom, Iaşi (304 p.), ISBN: 978-973-46-1654-1, 2010. 

„Nu există egalitate între sexe, există doar care pe care, sigur, şi dragoste există, dar ele sunt legate. Iubire oarbă nu există, iubirea trebuie câştigată. Bărbatul trebuie să înţeleagă ce înseamnă o femeie. O femeie e o femeie... Femeile vor cu orice preţ ca bărbaţii să renunţe la cele trei atribute prin care sunt definiţi: emoţionalitatea restrictivă, inhibiţia afecţiunii şi preocuparea pentru succes. Ele vor iubire. Dar, culmea, ele sunt atrase exact de cei care corespund atributelor de mai sus. S-ar îndrăgosti ele, oare, de bărbati sensibili şi emotivi, mângâietori şi plini de tandreţe ca o mamă şi neanimaţi de ambiţii de ascensiune socială?”


 

 

Margareta Dincă, Mihalcea, A.. Metodologia cercetării ştiinţifice. Editura Renaissance, Bucureşti, 2010.

Din punct de vedere etimologic, metodologie înseamnă „ştiinţa metodelor”. În ştiinţele sociale, metodologia presupune două laturi, analiza cercetărilor recunoscute de comunitatea ştiinţifică şi formularea unor noi propuneri de studii care să permită perfecţionarea şi dezvoltarea cunoaşterii realităţii psihologice şi sociale. Realizarea acestor scopuri presupune informaţii referitoare la modelele de cercetare, metode, proceduri ş.a. Volumul de faţă oferă aceste informaţii teoretice, dar şi exemple de studii practice.

 

 

 


 

Aurora Liiceanu. La taifas. Polirom, Iaşi, 2010.

Prin ce se defineşte o mare iubire? Obsesia fetelor de a se căsători se naşte din propria lor dorinţă sau este înoculată de familie, de cărţi si de emisiunile TV? Cum eşti privit în România daca eşti single? Ceea ce ni se întâmplă este pură întîmplare sau destin prestabilit? Aurora Liiceanu încearcă să răspundă la aceste întrebări – şi la multe altele – prin intermediul unor poveşti de viaţă pline de tâlc.

 

 

 

 

 


 

 

 

Volume publicate în 2009

2009


climatul_organizational

Mihai Ioan Micle. Climatul organizational, factor de progres în raportul motivaţie-performanţă. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 244 p.

Lucrarea analizează o tematică importantă, cu implicaţii teoretico-metodologice şi practice în  gestionarea resurselor umane. În plan teoretic sunt sintetizate într-un mod critic şi personal lucrările esenţiale care au în vedere relaţia ,,multiplă” dintre motivaţie, cultură sau climat organizaţional, satisfacţie şi performanţă. În plan metodologic, lucrarea propune un valoros instrument de evaluare a performanţelor profesionale, rezultat din cercetare, cu aplicabilitate în proiectarea sistemelor de evaluare periodică a performanţelor angajaţilor.

[ Cuprins ]  [ Rezumat ]  [ Abstract ]  [Resume ]


incalcarea legii ca stil de viata

Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, Mihai Ioan Micle. Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 272 p.

Lucrarea este deosebit de utilă atât studenţilor de la facultăţile de profil (asistenţă socială, psihologie, sociologie, drept), cât şi specialiştilor şi practicienilor din domeniu. Cartea, structurată în zece capitole interrelaţionate, debutează cu o introducere în care cei trei cercetători argumentează necesitatea studierii „unui fenomen care pare să nu poată fi diminuat în România, în ciuda unor măsuri luate în ultimii ani la nivelul justiţiei [...] şi a unor programe derulate de câteva organizaţii neguvernamentale cu referire la prevenirea violenţei în rândul tinerilor”.
cognitie si control

Alexandru D. Iordan. Cogniţie şi control. Bucureşti, Editura Universitară, 2009, 217 p.

Lucrarea tratează problema controlului cognitiv și a funcțiilor executive dintr-o perspectivă neurocognitivă. Având un caracter metacognitiv, supraordonat și realizând selectarea, integrarea și monitorizarea proceselor cognitive, funcțiile executive facilitează comportamentele adaptative, orientate spre scop, care permit subiecților să depășească pattern-uri de gândire și comportament automatizate și să rezolve situațiile inedite. subiecților să depășească pattern-uri de gândire și comportament automatizate și să rezolve situațiile inediteAurora Liiceanu. Prin perdea. Editura Polirom, Iaşi (312 p.), ISBN: 978-973-46-1524-7, 2009. 

Cartea recompune din fragmente o mare parte din viaţa autoarei, din perioada studiilor şi până în anii postdecembrişti. În prim plan se găsesc fiul acesteia, dar şi traseul profesional, cu interesante consideraţii referitoare la psihologie sau la maeştrii cu rol formator pe care i-a cunoscut. Sunt evocate, de asemenea, prietenele apropiate, cu momente faste sau mai puţin faste şi experienţe inedite precum „Suveica”, o fabrică de textile unde Aurora Liiceanu a fost angajată pe un post de muncitor necalificat după afacerea „Meditaţia transcendentală”.
Volume publicate în 2008

2008


violenta domestica

Aurora Liiceanu, Doina Ştefana Săucan, Mihai Ioan Micle. Dimensiuni psihosociale ale violenţei domestice. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.

Lucrarea se centrează asupra criminalităţii feminine cu referire specială la omorul comis asupra partenerilor de viaţă. Un astfel de studiu nu a mai existat în România. O astfel de investigare deschide o perspectivă exhaustivă asupra femeii criminal şi a relaţiilor conflictuale de cuplu. Studiul contribuie la înţelegerea motivaţiei şi naturii actului criminal feminin, la obţinerea unei imagini mai comprehensive privind personalitatea criminală feminină, la înţelegerea femeilor încarcerate pentru omor şi a dinamicii personale a comportamentului lor violent.tratat de psihoecologie

Grigore Nicola, Bogdan Danciu (coord.) Tratat de psihoecologie. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.

Onorat de Academia Română cu premiul "Vasile Conta", Tratatul  este prima lucrare românească în domeniul psihoecologiei, deşi premise conceptuale ale acestei arii problematice se regăsesc în opera lui C. Rădulescu Motru. În 20 de capitole, raportul om-ambient, fizic şi social, defineşte obiectivul unei noi ştiinţe despre reglajul psihic şi potenţialul uman. 


Aurora Liiceanu, Alice Năstase. Care pe care, femei şi bărbaţi. Editura Polirom, Iaşi (305 p.), ISBN: 973886971-4, 2008. 

Stilul rece, lucid, ştiinţific şi viziunea limpede despre relaţii şi cupluri a reputatului psiholog Aurora Liiceanu sunt juxtapuse manierei romantice, metaforice de a scrie despre iubire a lui Alice Năstase. Aflate în căutarea răspunsurilor la întrebările esenţiale legate de iubire, autoarele dezbat problemele cuplului şi ale sentimentelor greu încercate într-o lume grăbită şi mercantilă, în care bărbaţii şi femeile uită adesea să fie aliaţi, ci se situează în tabere adverse.


Adrian Neculau (sous la direction). La vie quotidienne en Roumanie sous le communisme. Paris, L’Harmattan, 2008, 262 p. (préface de Serge Moscovici).

Această carte surprinde teme precum unitatea şi divizarea societăţii româneşti timp de aproape 50 de ani, în în perioada totalitarismului comunist. Sunt analizate frica de zi cu zi a românilor, atitudinea faţă de cenzură, reprezentarea de sine în noile cadre instituţionale, rigide. Volume publicate în 2007

2007


amm

Ana Maria Marhan, Psihologia utilizării noilor tehnologii. Iaşi, Editura Institutului European, 2007, 143p.

Funcţionarea minţii umane implică o interdependenţă complexă între procesele mentale şi resursele tehnologice pe care omul le utilizează în rezolvarea sarcinilor de fiecare zi. Fără îndoială, studiul interacţiunii dintre om şi tehnologie ne oferă ocazii importante de a descoperi lucruri noi despre funcţionarea cognitivă. Înţelegerea cogniţiei „în lume", în mediul real al activităţii, caracterizat prin dinamism şi schimbare, implică mai mult decât o abordare a procesării informaţiei la nivel individual. Şi, dacă mintea umană este produsul sarcinilor pe care omul le realizează şi al resurselor pe care le exploatează, atunci înţelegerea acestei relaţii devine o cerinţă esenţială.


rochi2007Popovici, D.M., Marhan, A.M. (eds.), Interacţiune om-calculator 2007. Volumul de lucrări al celei de-a patra Conferinţe Naţionale de Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti: Editura MatrixRom, 2007, 242 p.

Interesul crescând al specialiştilor români în domeniul de frontieră al interacţiunii om-calculator este susţinut de originalitatea contribuţiilor prezentate în acest volum. Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator este forumul anual de prezentare şi dezbatere a rezultatelor şi experienţei în proiectarea, evaluarea şi implementarea sistemelor interactive. i în amănunt această problematică şi să o îmbogăţească prin rigurozitatea ştiinţifică cu un stil accesibil, lucrarea poate genderperspectiveMihai Ioan Micle, Aurora Liiceanu, Doina Săucan, The Romanian Research. In For a Gender Perspective within the Juvenile Justice System (Edited by E. Ciuffo, E. Colla, I. Mastropasqua, B. Roselletti). Roma, Carocci Editore, 2007.

Studiul propune specialiştilor un model personologic de evaluare a riscului de recidivă infracțională, mai cu seamă la minori. Printr-o abordarea holistică a criminalităţii, delincventul minor este analizat în relaţia cu mediul în care el trăieşte şi se dezvoltă. Este conturat un profil de personalitate al minorului delincvent, prin identificarea unei constelaţii de factori de risc specifici delincvenţei juvenile.Delia Stratilescu, Ruxandra Gherghinescu, Conflictul în adolescenţă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, ISBN: 973-27-1560-4, 143 p.

Cartea analizează conflictele din perioada adolescenţei, precum şi perceperea de către adolescenţi a evenimentelor nedrepte, în mediul familial şi şcolar. Autoarele îşi propun să prezinte cât mai în amănunt această problematică şi să o îmbogăţească prin cercetări experimentale proprii. Atât prin problematica prezentată cât şi prin modul de abordare, care îmbină rigurozitatea ştiinţifică cu un stil accesibil, lucrarea prezintă interes un numai pentru psihologi şi viitorii psihologi, ci şi pentru profesori şi părinţi.Mihaela Roco. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 2007.

Combinând viziunea ştiinţifică cu cea aplicativ-practică, lucrarea „Creativitate şi inteligenţă emoţională” abordează cele mai noi şi mai incitante aspecte legate de creativitate şi prezintă concluziile-sinteză ale cercetărilor desfăşurate în domeniu. Răspunsurile la câteva întrebări-cheie - „Ce relaţii există între creativitate şi complexele psihice ale persoanei?”, „Cum influenţează inteligenţa emoţională creativitatea?”, „Cât de creativi sintem?” - reprezintă rodul bogatei activităţi de cercetare ştiinţifică a autoarei.
Gheorghe Iosif, Psihologia fiabilităţii umane. Bucureşti, Editura Victor, 2007.

Lucrarea, concepută în şase capitole corelate,  vine să aducă informaţie în problematica vastă a fiabilităţii umane pentru cei interesaţi: psihologi preocupaţi de psihologia muncii, specialişti în ergonomie, în sistemele sociotehnice, în interacţiunea om-calculator, specialişti preocupaţi de domeniul erorii umane. Considerarea fiabilităţii sistemelor sociotehnice numai sub aspectul fiabilităţii tehnice este cu totul insuficientă pentru că autorul final al infiabilităţii sistemelor este omul în diferitele sale ipostaze (proiectant, constructor, operator de exploatare şi  mentenanţă).Adrian Neculau. Dinamica grupului şi a echipei. Iaşi, Polirom, 2007, 350p.

În viaţa socială si organizaţională, dar şi pe plan personal, grupul joacă un rol crucial: constituie cel mai important mediu de socializare şi integrare socială, iar prin intermediul său individului i se oferă securitate şi mijloace de afirmare şi valorizare. Lucrarea tratează o temă cu aplicaţii numeroase în arii din ce în ce mai diverse, de la gestiunea prin proiecte la mobilitatea inter- şi intraorganizaţională. 

Margareta Dincă, Dragoş Iliescu. Manual “Learning Style questionnaire”. Cluj-Napoca, Editura Test Central/Odiseea, 2007, 195p.


Volume publicate în 2006

2006

Francoise Parot, Marc Richelle, Introducere în psihologie. Istoric şi metode. Traducere în limba română de Doina Ştefana Săucan. Editia a II-a. Bucureşti, Editura Humanitas, 2006.

Studiul psihologiei nu mai poate face azi abstracţie de originile istorice ale disciplinei şi nici de raporturile ei cu alte discipline umaniste conexe. De aceea, Françoise Parot si Marc Richelle au conceput această carte ca pe un dublu demers: într-o primă parte a volumului, psihologia este plasată în contextul istoric din care a apărut, subliniind legătura disciplinei ştiinţifice moderne cu trecutul ei filozofic şi continuitatea temelor psihologiei; în cea de-a doua parte sunt expuse principalele metode ale psihologei moderne şi rolul lor în dezvoltarea cercetărilor din zilele noastre. 

 Ruxandra Gherghinescu, Sinteze de psihologie socială, vol. I, Bucureşti, Editura Argument, 2006.

Dorindu-se ca prim volum dintr-o lucrare mai amplă, cartea debutează cu discutarea aspectelor teoretico-metodologice pe care le ridică psihologia socială, prin prisma cărora este apoi abordată construcţia socială a persoanei şi planul interpersonal, cu marea varietate de comportamente ce se desfăşoară la acest nivel. Abordarea teoretică este completată cu exemplificări şi explicaţii,  lucrarea adresându-se în special studenţilor.

Volume publicate (2005 - 2001)

2005


Ergonomie cognitiva si interactiune om-calculator

Gheorghe Iosif şi Ana-Maria Marhan (coord.) Ergonomie cognitivă şi interacţiune om-calculator. Bucureşti, Editura Matrix Rom, 2005.

Evoluţiile tehnologice din ultimii ani au determinat mutaţii în conţinutul muncii, cu creşterea semnificativă a ponderii activităţii cognitive, având ca rezultat dezvoltarea puternică a ergonomiei cognitive. Ergonomia cognitivă se preocupă de interacţiunea dintre om şi tehnologie cu accent pe procesele cognitive ale înţelegerii, raţionamentului şi folosirii cunoştinţelor şi, urmând tradiţia ergonomiei sistemelor om-maşină, ergonomia cognitivă se centrează în special pe interacţiunea dintre om şi mediul său activităţii sale cognitive. 

 [ Cuprinsul cărţii ]  • Septimiu Chelcea: Psihologia socială. Bucureşti, Editura Economică, 2005, 223 p.

 

 • Septimiu Chelcea, Gabriel Jderu. Refracţia sociologică şi reflexia jurnalistică. Despre sondaje de opinie şi prezentarea lor în mass-media, Bucureşti, Editura Economică, 2005, 278 p.

 

 • Septimiu Chelcea: Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2005, 235p.

 

 • Corneliu-Ştefan Liţă, Anghel Andreescu (coord.): Managementul stresului profesional – ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice, Bucureşti, Editura M.A.I., 2005, 272 p.

 2004

 • Grigore Nicola. Comunicare didactică şi creatologie. Sibiu, Editura Psihomedia, 2004, 183p.

  Autorul a coordonat, în perioada 1977-1980, programul de cercetare "Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ", o premieră românească finalizată cu o monografie cu acelaşi titlu. Cartea de faţă a fost elaborată după colaborarea cu Centrul de Studii Creative al Universităţii din Georgia. Autorul avansează şi pretestează ideea metodologică a generării sarcinilor cu conţinut creativ.
 
 • Grigore Nicola. Un ambient pentru excelenţă – Mentoratul. Sibiu, Editura Psihomedia, 2004, 159 p.

  Conceptul de mentorat a fost exclus din limbajul românesc în ultima jumătate de veac, deşi el implică o pulsiune psihoistorică a umanismului natural şi a excelenţei. Lucrarea se înscrie într-o serie de monografii despre mentorate în mai multe culturi ale lumii, iniţiată de Centrul de Studii Creative din Athins, SUA, fondat de E. P. Torrance. Varianta în limba engleză a acestui volum a fost publicată de autor în 1998.

 

 • Margareta Dincă. Adolescenţi într-o societate în schimbare. Bucureşti, Editura Paideia, 2004, 125 p.

 

 • Mihaela Roco. Creativitate şi inteligenţă emoţională, (ediţia a doua). Iaşi, Editura Polirom, 2004, 245 p.
 

2003

 • Doina Ştefana Săucan. Comunicarea didactică. Expresivitate şi stil. Bucureşti: Editura Athos, 2003, 240 p.


2002

Ruxandra Gherghinescu. Empatia în cotidian. Cercetări experimentale, Bucureşti, Editura Aramis, 2002.

Volumul este axat pe analiza fenomenului empatic. Acesta este surprins în câteva dintre ipostazele sale, frecvent întâlnite în viaţa cotidiană. Este vorba despre conflicte şi tranzacţii sub tensiune, atribuire şi cunoaştere socială, situaţii în care este urmărit drumul parcurs de către empatie către maturitate.comunicaremicleFlorin Alexandrescu, Mihai Ioan Micle, Tehnici de comunicare interpersonală, Editura Arpt, 2002.

Lucrarea tratează, dintr-o perspectivă psihosociologică şi deopotrivă psiholingvistică, o problemă de certă actualitate: relaţia dintre trasăturile de personalitate şi competenţa comunicării. Această relaţie a fost abordată rar şi sporadic în câmpul cercetărilor ştiinţifice aflate la intersecţia celor două orizonturi: psihologia persoanei şi ştiinţele comunicării. Este o carte pe care o recomandăm studenţilor şi specialiştilor preocupaţi de eficienţa comunicării.


Ruxandra Gherghinescu. Introducere în psihologia cognitivă. Bucureşti, Editura Smart, 2002.

Lucrarea este un suport de curs la disciplina Psihologie cognitivă şi este elaborată în formatul specific învăţământului cu frecvenţă redusă. Sunt analizate procesele psihice, începând cu cele periferice, tratate în paradigma neo-conexionistă, până la procesele psihice centrale, tratate prin prisma paradigmei clasice-simbolice.


P. Popescu-Neveanu, C. Voicu (coord.). Studii şi sinteze de psihologie contemporană. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, 348 p.

 

2001Grigore Nicola. Istoria psihologiei. Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2001, 212p.

În două milenii şi jumătate, gândirea despre psihic a evoluat pe mai multe dimensiuni: terminologie, obiect, scop, metodologie şi relaţia cu alte ştiinţe. Consolidarea identităţii acestei ştiinţe despre viaţa de relaţie "subiect-obiect" este structurată în această carte prin apelul la conceptul major de paradigmă. În două milenii şi jumătate, gândirea despre psihic a evoluat pe mai multe dimensiuni: terminologie, obiect, scop, metodologie şi relaţia cu alte ştiinţe. Consolidarea identităţii acestei ştiinţe despre viaţa de relaţie "subiect-obiect" este structurată în această carte prin apelul la conceptul major de paradigmă.


 • Gheorghe Iosif. Managementul resurselor umane. Psihologia personalului. Bucureşti, Editura Victor, 2001, 224 p.


 • Mihaela Roco. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi, Editura Polirom, 2001, 248 p.


Ruxandra Gherghinescu. Anotimpurile empatiei. Studii de psihologie socială cognitivă, Bucureşti, Edituara Atos, 2001.


După cum sugerează metafora din titlu, empatia este privită prin prisma modificărilor de acurateţe, ca urmare a impactului unor factori ce-şi au sorgintea în semnificaţiile pe care actorii sociali le conferă situaţiilor întâlnite în cotidian. Întreaga problematică este tratată într-o viziune constructivistă, la interfaţa dintre psihologia socială şi psihologia cognitivă, perspectivă relativ neglijată în literatura de specialitate.