SIMPOZIONUL NAȚIONAL CONSTANTIN NOICA
Ediția a X-a
„SENTIMENTUL ROMÂNESC AL FIINȚEI”

 

Program simpozion 2018