Recomandări pentru autori


Instrucţiuni pentru autori


Revista de Psihologie a Academiei Române publică articole originale atât în limba română cât şi în alte limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză. Sunt acceptate articole inovative, cercetări experimentale, abordări teoretice în domeniul psihologiei sau interdisciplinare. Sunt încurajate acele articole care scot în evidenţă relevanţa problematicii studiate pentru diferite contexte şi arii geografice.

Articolele trebuie să aibă maximum 12 pagini, inclusiv bibliografia. Sunt acceptate recenzii de maximum 3 pagini, excepţie făcând cele pentru cărţi de referinţă în domeniul psihologiei, pentru care se acceptă recenzii de 5 pagini.

Read more: Recomandări pentru autori

Model de tehnoredactare


Model de tehnoredactare a articolelor propuse spre publicare în Revista de Psihologie


În fisierul atasat este prezentat un model de redactare a articolelor în conformitate cu cerințele revistei. Autorii sunt incurajaţi sa folosească direct acest format pentru scrierea propriilor articole. De aceea, recomandăm descărcarea acestuia  şi folosirea lui pentru introducerea textului articolului direct în acest format: